Home   Rates

Rates

 

 2019 RATES

       
Jan – May 2 Bed Villas/Apt 3 Bed Villa/Apt 4 Bed Villa Deluxe 4 Bed
3 Nights €350 €375 €425 €550
4 Nights €375 €400 €450 €700
5 Nights €400 €425 €475 €750
6 Nights €425 €450 €500 €800
7 Nights €450 €500 €550 €895
14 Nights €795 €895 €995 €1,595
May – June 2 Bed Villas/Apt 3 Bed Villa/Apt 4 Bed Villa Deluxe 4 Bed
3 Nights €375 €400 450 €575
4 Nights €400 €425 €475 €795
5 Nights €425 €450 €500 €800
6 Nights €450 €525 €550 €895
7 Nights €500 €550 €595 €995
14 Nights €900 €1,000 €1,100 €1,800
June 21st- Aug 2 Bed Villas/Apt 3 Bed Villa/Apt 4 Bed Villa Deluxe 4 Bed
7 Nights €825 €925 €1,250 €1,595
14 Nights €1,600 €1,850 €2,400 €3190
Sept – Oct 2 Bed Villas/Apt 3 Bed Villa/Apt 4 Bed Villa Deluxe 4 Bed
3 Nights €375 €400 €450 €575
4 Nights €400 €425 €475 €795
5 Nights €425 €450 €500 €800
6 Nights €450 €525 €550 €895
7 Nights €500 €550 €595 €995
14 Nights €900 €1,000 €1,100 €1,800
Oct – Dec 2 Bed Villas/Apt 3 Bed Villa/Apt 4 Bed Villa Deluxe 4 Bed
3 Nights €350 €375 €425 €550
4 Nights €375 €400 €450 €700
5 Nights €400 €425 €475 €750
6 Nights €425 €450 €500 €800
7 Nights €450 €500 €550 €895
14 Nights €795 €895 €995 €1,595

change.